Aktywna tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”

Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania.

W ramach projektu nasza szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne wraz z projektorami i nagłośnieniem oraz monitor dotykowy.

 

Szkolenie w ramach projektu „Aktywna Tablica”

W ramach projektu „Aktywna Tablica” odbyło się dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej i monitora dotykowego przeprowadzone przez osobę reprezentującą firmę która dostarczyła i zamontowała sprzęt.

Dnia 14.11.2018 r. odbyło się szkolenie dla chętnych nauczycieli w ramach umiejętności korzystania z tablicy interaktywnej. Szkolenie przeprowadzili koordynator programu Pani Dominika Bukowska i Pan Marcin Jaroszkiewicz nauczyciel Informatyki.

Nauczycielski Zespół Samokrztałceniowy „Aktywna Tablica”

Wraz z rozpoczęciem realizacji programu „Aktywna Tablica” w naszej szkole powołany został Nauczycielski Zespół Samokrztałceniowy.

Zadaniem zespołu jest wsparcie organizacji pracy szkoły w procesie stosowania TIK na zajęciach lekcyjnych.

Skład zespołu:

Dominika Bukowska – koordynator

Marcin Jaroszkiewicz

Dorota Jarczewska

Marta Ignaszak

Magdalena Jaroszkiewicz

Jolanta Stasiak

Agnieszka Żychlewicz

Otrzymany sprzęt i praca na nim

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Otrzymany sprzęt i praca na nim

Międzyszkolna sieć współpracy

W ramach realizacji projektu „Aktywna Tablica” nasza szkoła nawiązała współpracę z innymi placówkami oświatowymi z naszego regionu w ramach międzyszkolnej sieci współpracy.

Placówki, które przystąpiły do międzyszkolnej sieci współpracy.

SOSW w Ostrzeszowie

SPS Nr 19 w Kaliszu

ZSS w Słupi pod Kępnem

SP Grabów nad Prosną

SP w Bukownicy

SP w Marszałkach

Pierwsze spotkanie odbyło się 08.02.2019r. W SOSW w Ostrzeszowie. Z naszej szkoły wzięli udział Dominika Bukowska i Marta Ignaszak.

Lekcje otwarte w naszej szkole.

Scenariusze lekcji.