TUTORING

W naszej szkole już od 2014 roku prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem metody TUTORINGU. Do 2017 roku prowadzone były zajęcia przygotowujące uczniów do projektów gimnazjalnych. Od roku 2018/2019 prowadzone są indywidualne zajęcia w obszarze tutoringu rozwojowo- naukowego.

Tutorem w naszej szkole jest pani Monika Piechowicz- Kruk.

Tutoriale mają na celu przede wszystkim rozwijanie przez dziecko świadomości siebie, własnej tożsamości, uświadomieniu roli i znaczenia jego działań oraz aktywności dla własnego rozwoju, znaczeniu efektów pracy ucznia dla niego samego jak i jego najbliższego środowiska, w którym żyje, odnajdywania pokładów wewnętrznej motywacji do działania, szukania źródeł inspiracji i autorytetów.

W ten sposób wypracowujemy model odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Pokazujemy drogę i możliwości prowadzące do SUKCESU.

Metoda TUTORINGU:

Metoda Tutoringu od wielu lat zyskuje coraz większe uznanie i zastosowanie w pracy wychowawczej i naukowej uczniów na wszystkich etapach edukacji w Polsce.

Jest to innowacyjna spresonalizowana metoda pracy dydaktycznej i wychowawczej, w której budują się relację między tutorem a uczniem, tak jak dawniej  między „Mistrzem a uczniem”.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną mają również swoje uzdolnienia i zainteresowania dlatego tutoriale w naszej szkole ukierunkowane są głównie na odkrywanie i rozwój talentów, samoświadomość uczniów, dla których często te dwa aspekty życia i funkcjonowania w społeczenstwie są przez nich samych niezauważane lub niedoceniane.

Tutor pomaga im znaleźć sposobność dla ich rozwoju i osiągania przez nich sukcesu. Do tego potrzebne są: jasny CEL, dążenie do realizacji celu i osiągnięcie go. Tutor pomaga uczniom uświadomić sobie cel oraz wspiera ich dążenia do jego osiągnięcia. Praca śródroczna jest drogą do celu i każdy etap jego realizacji jest ważny!

Dotychczasowe realizacje projektów w ramach tutoringu naukowo – rozwojowego:

„Dlaczego warto uczyć się języków obcych”

„Języki obce w świecie mody na przykładzie gwiazd POPU”

„Sport w moim mieście na przykładzie Kaliskiego Klubu Sportowego”

 

Autor tekstu: TUTOR  mgr Monika Piechowicz- Kruk