Świetlica szkolna

SZKOLNA ŚWIETLICA

Czynna: godzina 7:00 – 9:30 i 12:30 – 17:00

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom i młodzieży przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu.

Realizowany z uczniami program pracy świetlicy  przewiduje obok zajęć relaksacyjnych różne formy ćwiczeń służące doskonaleniu sprawności manualnej, rozwojowi kompetencji komunikacyjnych i społecznych. W trakcie pracy  świetlicy przebywają  w niej uczniowie w zróżnicowanych wiekowo i sprawnościowo grupach mając okazję do kształtowania właściwych postaw i przyswajania norm społecznych pożądanych zachowań. Podczas pobytu  w świetlicy uczniowie mogą zjeść obiad, napić się herbaty. Nauczyciel zawsze służy pomocą w odrabianiu  zadań domowych oraz wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń. Działalność świetlicy szkolnej wpisuje się w zintegrowany plan pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Świetlica naszej szkoły jest miejscem miłym ,sympatycznym i bardzo lubianym przez dzieci,które chętnie tutaj goszczą!

 

Kierownik świetlicy: mgr Beata Jóźwiak, mgr Agata Kopczyńska.