Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 04 września 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe: 12-25 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 01-03 kwietnia 2018r.

Egzamin gimnazjalny: 18.04. – 20.04.2018r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018r.

 

Dodatkowe dni wolne:

02.05.2018r.

01.06.2018r.