Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe: 14 – 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty: 15-17 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny: 10-12 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.


DZWONKI LEKCYJNE

1. 8:00 – 9:00
2. 9:10 – 9:55
3. 10:05 – 10:50
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:55 – 13:40
7. 13:50 – 14:35
8. 14:45 – 15:30
9. 15:40 – 16:25