Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe: 14 – 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty: 15-17 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny: 10-12 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.