Rewalidacja


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka, pomagają one uwierzyć uczniom w ich możliwości intelektualne, w to, że i one mogą odnosić sukces. Terapeuta nawiązuje z uczniem relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu, sympatii i chęci przebywania z sobą. Na zajęcia kwalifikowane są dzieci z zaleceniami do indywidualnej pracy. Zajęcia prowadzone są pod kątem zaburzeń:
– analizatora wzrokowego
– analizatora słuchowego
– zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
– niepełnosprawności manualnej
– zaburzeń w sferze emocjonalnej
– zaburzeń koncentracji uwagi
– wzbogacania słownictwa, pojęć, wiedzy ogólnej ucznia.
Na wstępie dziecko jest diagnozowane szczegółowo, aby móc stworzyć indywidualny program terapii. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych gabinetach wyposażonych w szereg pomocy dydaktycznych. W pracy z uczniem wykorzystujemy szereg metod i technik, które pozwalają nam realizować założone cele. Dążymy do tego, aby uruchomić u uczniów wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, identyfikując  jego mocne strony i zapobiegać pogłębianiu się deficytów rozwojowych.
Dajemy naszym uczniom szansę na osiąganie sukcesu i lepszej sprawności intelektualnej i komunikacyjnej.
Specjaliści: Iwona Denisow, Grażyna Olek