Drużyna Harcerska

43 Kaliska Drużyna Harcerska „NS” przy Szkole Podstawowej nr 19 w Kaliszu to drużyna wielopoziomowa skupiająca dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 19. Drużynową jest hm. Marta Ignaszak HO.

Harcerze spotykają się co tydzień na zbiórkach, podczas których zdobywają wiedzę harcerską:

-historia i symbolika ZHP

-Prawo Harcerskie

-Szyfry

-terenoznawstwo

-samarytanka – nauka udzielania pierwszej pomocy

-pionierka – budowa ognisk, rozbijanie namiotów itp.

-ekologia

-nauka piosenek harcerskich i pieśni patriotycznych

-pląsy i zabawy harcerskie

Drużyna harcerska była współorganizatorem Festynu rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu, który odbył się 23 maja 2014 na terenie Stanicy Harcerskiej „Grodzisko” w Winiarach.

Nasza Drużyna bierze udział co roku w Zlotach Drużyn „Nieprzetartego Szlaku: Rejonu Południowej Wielkopolski. Jest to biwak trwający trzy dni, który co roku odbywa się w innym miejscu.

Harcerze z 43 KDH „NS” są  między innymi współorganizatorami akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

”NS” czyli Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym  nazywane  są  drużyny  działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty  Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia do …, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze to dziś prawie 10000 osób wspieranych w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej.