Biblioteka

Biblioteka

W czytelni powstał księgozbiór podręczny, z którego uczniowie mogą korzystać ze zgromadzonych tam encyklopedii, słowników, atlasów, albumów. Księgozbiór biblioteki został specjalnie dostosowany do potrzeb i możliwości naszych uczniów, zbiory multimedialn pomagają zapamiętać oraz utrwalić zdobytą wiedzę.
W bibliotece prowadzone są zajęcia przysposobienia czytelniczo-medialnego, podczas których  wykorzystywane są różne techniki pracy dostosowane.
W ramach promocji czytelnictwa organizowane są wyjścia do biblioteki publicznej, podczas których młodzież wzbogaca swoją wiedzę na temat pracy bibliotekarza.
Uczniowie pod opieka naszej bibliotekarki biorą udział w konkursach organizowanych przez biblioteki publiczne.
W naszej bibliotece panuje serdeczna i miła atmosfera.

Bibliotekarz szkolny: Sylwia Czelusta