Samorząd Uczniowski

 Opiekunem SU jest mgr Marta Ignaszak

W roku szkolnym 2017/2018 wybrano Samorząd Uczniowski w składzie:

Przewodnicząca

Martyna Sobkowska – uczennica klasy 6a

 Zastępca

Klaudia Kleczewska – uczennica klasy II Gimnazjum

 Zastępca

Marta Górna – uczennica klasy II Gimnazjum