Samorząd Uczniowski

 Opiekunem SU jest mgr Marta Ignaszak

W roku szkolnym 2018/2019 wybrano Samorząd Uczniowski w składzie:

Przewodnicząca

Martyna Sobkowska – uczennica klasy 7 „A”

 

 Zastępca

Marta Górna – uczennica klasy III Gimnazjum „A”

 Zastępca

Klaudia Kleczewska – uczennica klasy III Gimnazjum „A”