Samorząd Uczniowski

 Opiekunem SU jest mgr Marta Ignaszak

W roku szkolnym 2018/2019 wybrano Samorząd Uczniowski w składzie: