Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca

Beata Biernat

Zastępca

Ewelina Mikołajczyk

Sekretarz

Lech Stelmaszczyk

Członkowie:

Andrzej Olejniczak

Magdalena Magdańska

Magdalena Bryzek