Przekaż 1%

Jak przekazać 1% podatku?

Jeśli wypełniasz PIT ręcznie, w formularzu rocznego zeznania PIT na ostatniej stronie w części:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

wpisz numer KRS : 0000 416 517.

w rubryce nr 304 (Cel szczegółowy 1%) wpisz: WSPIERAM SZKOŁĘ 16008

Wyliczenie kwoty 1 proc. nie jest trudne – należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01  – albo! –  podzielić przez 100. Obliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.