Historia Szkoły

Nasza szkoła istnieje od 1 września 1949 roku. W 2017 roku nasza szkoła stała się Szkołą Podstawową nr 19 w Kaliszu.

 

Jesteśmy placówką skierowaną do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Dla nas najważniejszy jest uczeń, jego problemy i indywidualne potrzeby dlatego też:
-dostosowujemy nasze działania do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych uczniów
-dążymy do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich możliwościami
-współpracujemy z rodzicami
-rozwijamy zdolności naszych podopiecznych
-wyrównujemy deficyty
-doskonalimy  i kształcimy zdobyte umiejętności
-ugruntowujemy pozytywną samoocenę ucznia
-włączamy do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły
-stosujemy system pozytywnych wzmocnień
-uczymy samodzielności i zaradności życiowej w sytuacjach codziennych
-staramy się, aby nasi uczniowie poznawali świat nie tylko z perspektywy szkolnej ławki
-stwarzamy ciepłą, miłą i przyjazną atmosferę

W naszej szkole zapewniamy:
-fachową pomoc specjalistów ,dla których uczeń jest najważniejszy
-zajęcia logopedyczne
-zajęcia korekcyjno –kompensacyjne
-pomoc psychologiczna
-gimnastykę korekcyjną
-pomoc pielęgniarki
-bezpłatną opiekę w szkolnej świetlicy
-stypendia
-dodatkowe zajęcia w ramach działalności kółek zainteresowań
-ciekawe zajęcia prowadzone różnymi metodami z wykorzystaniem najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych
-edukację na najwyższym poziomie w kulturalnej i przyjemnej atmosferze
-bezpłatny dowóz dzieci do szkoły

Współpracujemy z:
– Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi
– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
– Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
– Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym im. św. Alojzego Orione w Kaliszu
– Zasadniczą Szkołą Zawodową Specjalną w Kaliszu
– Fundacją Nowa Nadzieja
– z innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.