Dyrektor Szkoły


 DYREKTOR SZKOŁY

mgr Sylwia Baranowska

 

WICEDYREKTOR

mgr Joanna Różycka