Dyrektor Szkoły


 DYREKTOR SZKOŁY

mgr Sylwia Baranowska

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Joanna Różycka